Domeincheck Webmail
024-3724747
terug

Waarom blijven bezoekers en waarom haken ze af? Ontdek het middels Webanalytics

Het analyseren van het gedrag van de bezoekers van je website is belangrijk om te achterhalen of jouw webomgeving zo optimaal mogelijk dienst doet. Door middel vanwebanalytics kun je is het eenvoudiger om te bepalen wanneer bezoekers een bezoek afbreken. Dit kun je doen door alle relevante activiteiten van deze bezoekers te registreren. De uitslagen koppel je vervolgens aan het doel dat jullie organisatie heeft. Meestal betreft dit doel de verkoop van producten en/of diensten. Wanneer de mate van conversie (het aantal aankopen versus het totale aantal bezoekers) boven de twee procent uitkomt mag je, gezien de algemene statistieken, veelal tevreden zijn.

Nu zullen potentiële klanten wanneer ze je webpagina bezoeken, niet allen direct overgaan tot een aankoop. Zij die niet direct afhaken, de prospectratio, maken gebruik van tussenstappen. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de navigatie, worden producten toegevoegd aan winkelwagentjes, wordt er ingelogd en loggen bezoekers in- of uit. Deze voorbeelden maken deel uit van de zogenoemde conversiefunnel. Voor de stappen in de conversiefunnel worden benchmarks gegeven. In onderstaande tabel wordt uitgegaan van honderd procent bezoekers die landen op je pagina. Hiervan zou volgens de benchmarks, zeventig procent gebruik moeten maken van je navigatie, veertig procent een product moeten bekijken en zeven procent zou een product moeten toevoegen aan zijn of haar winkelwagen. Tot slot zal volgens deze benchmarks 3,5 procent beginnen om uit te checken en 2,5 procent zal dit uitlogprocess definitief afronden.

Welke actie kun je nu zelf ondernemen?

  1. Meet de percentages van je conversiefunnel:
    Met behulp van bijvoorbeeld Google Analytics meet je deze gegevens. Gezien wij als AGN Business Internet het doel hebben meer rendement uit jouw online aanwezigheid te halen, behoren ook deze metingen tot onze dienstverlening. Wanneer we samen ontdekken dat jouw percentages lager uitvallen dan de zojuist beschreven benchmarks, kunnen we bekijken hoe de stappen in de conversiefunnel er uit zien. Met welke beweegredenen verlaten bezoekers deze funnel? Lage percentages kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met onvoldoende aansluiting op de wensen van de doelgroep, de juiste informatie op de juiste plek kan ontbreken of wordt een bezoeker voor een aankoop bijvoorbeeld geconfronteerd met extra kosten en andere 'verrassingen'?

  2. Sluit aan op je potentiële klant
    Wanneer we samen je percentages bekijken en ontdekken dat meer dan dertig procent je webomgeving verlaat zonder gebruik te maken van enige navigatie, sluit je website onvoldoende aan op de wensen van je doelgroep. Trek je uberhaupt wel de doelgroep aan die je wilt triggeren? Zou het kunnen dat je via omwegen als advertenties en Social Media bezoekers trekt die weinig affiniteit hebben met jouw producten en/of diensten?

Middels analytics kunnen we de afkomst van je bezoekers achterhalen en bekijken of de juiste toonzetting gebruikt wordt. Het is tijd- en geldrovend wanneer je veel bezoekers binnenhaalt die eigenlijk niet van je diensten gebruik willen maken. Kom je bovendien voldoende betrouwbaar over? Graag kijken we als AGN samen met je naar het gedrag van je bezoekers om waar mogelijk de percentages binnen de conversiefunnel te verhogen.

Terug

Laatste nieuws